پست های پیشنهاد شده

! به نام سکوتی بالاتر از فریاد !

 

دوستان این اسکریپت و استفاده درست از اون باعث میشه شما بی حد و مرز باشید لطفا در صورت استفاده و درک مطلب بعد هر دیفیس زنده باد آزادی یادتون نره !

 

اسکرین شات ها :

 

 

Hacking-master.zip

 

 

 

38951938-eee9a22c-42fe-11e8-8610-81ad75a4aafa.PNG

38951953-f9f668d0-42fe-11e8-9901-6bcc7b5feb61.PNG

38951965-02227fe4-42ff-11e8-9a2d-592084ba9c01.PNG

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

!به نام سکوتی بالاتر از فریاد!

 

سلام خدمت دوستان و مدیران محترم :

اینبار دیگه اسکریپت نمیزارم چون همینطور بخوام اسکریپت هایی که استفاده میکنم آپلود کنم تا صفحه ۱۵ خیلی راحت میتونم پیش برم و بعضی هاش هم نباید آپلود کنم !!!

پیشنهاد میدم ابتدا شما شروعی داشته باشید و چند مورد هم شما آپلود کنید !

و پیشنهاد دوم شما درخواست اسکریپت بدید تا در صورت موجودیت و مغایرت براتون آپلود کنیم ! چه من چه دوستان دیگه !

 

با این حال فعلا این اسکریپت داشته باشید :‌ اینقدر خوبه قابل توصیف نیست ! خودتون ببینید !

لینک دانلود از گیت هاب : Download Link github

NXcrypt-master.zip

 

اسکرین شات اسکریپت :‌

 

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f70614a7a6748542e706e67.png

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f616476754a30482e706e67.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان و مدیران گرامی

اسکریپت ارائه شده kali tools یکی از اسکریئت های محبوب با سوییچ های کالی هست که میتونید در ویندوز همه ابزار ها برای خودتون داشته باشید !

لینک دانلود از گیت هاب :Download Link github

Tools Category

Kali Tools installs tools to meet the following categories:

1. Information Gathering
2. Vulnerability Analysis
3. Wireless Attacks
4. Web Applications
5. Sniffing & Spoofing
6. Maintaining Access
7. Reporting Tools
8. Exploitation Tools
9. Forensics Tools
10. Stress Testing
11. Password Attacks
12. Reverse Engineering
13. Hardware Hacking

آدرس صفحه در گیت هاب جهت نمایش : preview

 

 

 

 

Kali-Tools-master.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسکریپت فول ادمین فایندر پایتون

#!/usr/bin/python
import httplib
import socket
import sys
 
try:
  var1=0
  var2=0
 
  php = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','usuarios/','usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.php','admin/index.php','admin/login.php','admin/admin.php','admin/account.php',
'admin_area/admin.php','admin_area/login.php','siteadmin/login.php','siteadmin/index.php','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.php','bb-admin/index.php','bb-admin/login.php','bb-admin/admin.php','admin/home.php','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.php','admin.php','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.php','cp.php','administrator/index.php','administrator/login.php','nsw/admin/login.php','webadmin/login.php','admin/admin_login.php','admin_login.php',
'administrator/account.php','administrator.php','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.php','admin/admin-login.php','admin-login.php',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','acceso.php','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.php','modelsearch/login.php','moderator.php','moderator/login.php',
'moderator/admin.php','account.php','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.php','admincontrol.php',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.php','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.php','webadmin/index.php','webadmin/admin.php','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.php','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.php','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.php','wp-login.php','adminLogin.php','admin/adminLogin.php','home.php','admin.php','adminarea/index.php',
'adminarea/admin.php','adminarea/login.php','panel-administracion/index.php','panel-administracion/admin.php','modelsearch/index.php',
'modelsearch/admin.php','admincontrol/login.php','adm/admloginuser.php','admloginuser.php','admin2.php','admin2/login.php','admin2/index.php','usuarios/login.php',
'adm/index.php','adm.php','affiliate.php','adm_auth.php','memberadmin.php','administratorlogin.php']
 
 
  asp = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','account.asp','admin/account.asp','admin/index.asp','admin/login.asp','admin/admin.asp',
'admin_area/admin.asp','admin_area/login.asp','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/admin.html','admin_area/login.html','admin_area/index.html','admin_area/index.asp','bb-admin/index.asp','bb-admin/login.asp','bb-admin/admin.asp',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html','moderator.html',
'moderator/login.html','moderator/admin.html','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/home.asp','admin/controlpanel.asp','admin.asp','pages/admin/admin-login.asp','admin/admin-login.asp','admin-login.asp','admin/cp.asp','cp.asp',
'administrator/account.asp','administrator.asp','acceso.asp','login.asp','modelsearch/login.asp','moderator.asp','moderator/login.asp','administrator/login.asp',
'moderator/admin.asp','controlpanel.asp','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','user.asp','user.html','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','adminarea/index.html','adminarea/admin.html','adminarea/login.html',
'panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html','admin/admin_login.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','admincontrol.asp','admin/account.asp','adminpanel.asp','webadmin.asp','webadmin/index.asp',
'webadmin/admin.asp','webadmin/login.asp','admin/admin_login.asp','admin_login.asp','panel-administracion/login.asp','adminLogin.asp',
'admin/adminLogin.asp','home.asp','admin.asp','adminarea/index.asp','adminarea/admin.asp','adminarea/login.asp','admin-login.html',
'panel-administracion/index.asp','panel-administracion/admin.asp','modelsearch/index.asp','modelsearch/admin.asp','administrator/index.asp',
'admincontrol/login.asp','adm/admloginuser.asp','admloginuser.asp','admin2.asp','admin2/login.asp','admin2/index.asp','adm/index.asp',
'adm.asp','affiliate.asp','adm_auth.asp','memberadmin.asp','administratorlogin.asp','siteadmin/login.asp','siteadmin/index.asp','siteadmin/login.html']
 
 
  cfm = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','usuarios/','usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.cfm','admin/index.cfm','admin/login.cfm','admin/admin.cfm','admin/account.cfm',
'admin_area/admin.cfm','admin_area/login.cfm','siteadmin/login.cfm','siteadmin/index.cfm','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.cfm','bb-admin/index.cfm','bb-admin/login.cfm','bb-admin/admin.cfm','admin/home.cfm','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.cfm','admin.cfm','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.cfm','cp.cfm','administrator/index.cfm','administrator/login.cfm','nsw/admin/login.cfm','webadmin/login.cfm','admin/admin_login.cfm','admin_login.cfm',
'administrator/account.cfm','administrator.cfm','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.cfm','admin/admin-login.cfm','admin-login.cfm',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.cfm','modelsearch/login.cfm','moderator.cfm','moderator/login.cfm',
'moderator/admin.cfm','account.cfm','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.cfm','admincontrol.cfm',
'admin/adminLogin.html','acceso.cfm','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.cfm','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.cfm','webadmin/index.cfm','webadmin/admin.cfm','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.cfm','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.cfm','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.cfm','wp-login.cfm','adminLogin.cfm','admin/adminLogin.cfm','home.cfm','admin.cfm','adminarea/index.cfm',
'adminarea/admin.cfm','adminarea/login.cfm','panel-administracion/index.cfm','panel-administracion/admin.cfm','modelsearch/index.cfm',
'modelsearch/admin.cfm','admincontrol/login.cfm','adm/admloginuser.cfm','admloginuser.cfm','admin2.cfm','admin2/login.cfm','admin2/index.cfm','usuarios/login.cfm',
'adm/index.cfm','adm.cfm','affiliate.cfm','adm_auth.cfm','memberadmin.cfm','administratorlogin.cfm']
 
 
  crf = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','usuarios/','usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.js','admin/index.js','admin/login.js','admin/admin.js','admin/account.js',
'admin_area/admin.js','admin_area/login.js','siteadmin/login.js','siteadmin/index.js','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.js','bb-admin/index.js','bb-admin/login.js','bb-admin/admin.js','admin/home.js','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.js','admin.js','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.js','cp.js','administrator/index.js','administrator/login.js','nsw/admin/login.js','webadmin/login.js','admin/admin_login.js','admin_login.js',
'administrator/account.js','administrator.js','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.js','admin/admin-login.js','admin-login.js',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.js','modelsearch/login.js','moderator.js','moderator/login.js',
'moderator/admin.js','account.js','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.js','admincontrol.js',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.js','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.js','webadmin/index.js','acceso.js','webadmin/admin.js','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.js','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.js','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.js','wp-login.js','adminLogin.js','admin/adminLogin.js','home.js','admin.js','adminarea/index.js',
'adminarea/admin.js','adminarea/login.js','panel-administracion/index.js','panel-administracion/admin.js','modelsearch/index.js',
'modelsearch/admin.js','admincontrol/login.js','adm/admloginuser.js','admloginuser.js','admin2.js','admin2/login.js','admin2/index.js','usuarios/login.js',
'adm/index.js','adm.js','affiliate.js','adm_auth.js','memberadmin.js','administratorlogin.js']
 
 
  cgi = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','usuarios/','usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.cgi','admin/index.cgi','admin/login.cgi','admin/admin.cgi','admin/account.cgi',
'admin_area/admin.cgi','admin_area/login.cgi','siteadmin/login.cgi','siteadmin/index.cgi','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.cgi','bb-admin/index.cgi','bb-admin/login.cgi','bb-admin/admin.cgi','admin/home.cgi','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.cgi','admin.cgi','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.cgi','cp.cgi','administrator/index.cgi','administrator/login.cgi','nsw/admin/login.cgi','webadmin/login.cgi','admin/admin_login.cgi','admin_login.cgi',
'administrator/account.cgi','administrator.cgi','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.cgi','admin/admin-login.cgi','admin-login.cgi',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.cgi','modelsearch/login.cgi','moderator.cgi','moderator/login.cgi',
'moderator/admin.cgi','account.cgi','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.cgi','admincontrol.cgi',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.cgi','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.cgi','webadmin/index.cgi','acceso.cgi','webadmin/admin.cgi','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.cgi','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.cgi','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.cgi','wp-login.cgi','adminLogin.cgi','admin/adminLogin.cgi','home.cgi','admin.cgi','adminarea/index.cgi',
'adminarea/admin.cgi','adminarea/login.cgi','panel-administracion/index.cgi','panel-administracion/admin.cgi','modelsearch/index.cgi',
'modelsearch/admin.cgi','admincontrol/login.cgi','adm/admloginuser.cgi','admloginuser.cgi','admin2.cgi','admin2/login.cgi','admin2/index.cgi','usuarios/login.cgi',
'adm/index.cgi','adm.cgi','affiliate.cgi','adm_auth.cgi','memberadmin.cgi','administratorlogin.cgi']
 
 
  brf = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','usuarios/','usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.brf','admin/index.brf','admin/login.brf','admin/admin.brf','admin/account.brf',
'admin_area/admin.brf','admin_area/login.brf','siteadmin/login.brf','siteadmin/index.brf','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.brf','bb-admin/index.brf','bb-admin/login.brf','bb-admin/admin.brf','admin/home.brf','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.brf','admin.brf','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.brf','cp.brf','administrator/index.brf','administrator/login.brf','nsw/admin/login.brf','webadmin/login.brfbrf','admin/admin_login.brf','admin_login.brf',
'administrator/account.brf','administrator.brf','acceso.brf','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.brf','admin/admin-login.brf','admin-login.brf',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.brf','modelsearch/login.brf','moderator.brf','moderator/login.brf',
'moderator/admin.brf','account.brf','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.brf','admincontrol.brf',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.brf','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.brf','webadmin/index.brf','webadmin/admin.brf','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.brf','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.brf','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.brf','wp-login.brf','adminLogin.brf','admin/adminLogin.brf','home.brf','admin.brf','adminarea/index.brf',
'adminarea/admin.brf','adminarea/login.brf','panel-administracion/index.brf','panel-administracion/admin.brf','modelsearch/index.brf',
'modelsearch/admin.brf','admincontrol/login.brf','adm/admloginuser.brf','admloginuser.brf','admin2.brf','admin2/login.brf','admin2/index.brf','usuarios/login.brf',
'adm/index.brf','adm.brf','affiliate.brf','adm_auth.brf','memberadmin.brf','administratorlogin.brf']
   
  try:
    site = raw_input("Web Site for Scan ?: ")
    site = site.replace("http://","")
    print ("\tChecking website " + site + "...")
    conn = httplib.HTTPConnection(site)
    conn.connect()
    print "\t[$] Yes... Server is Online."
  except (httplib.HTTPResponse, socket.error) as Exit:
    raw_input("\t [!] Oops Error occured, Server offline or invalid URL")
    exit()
  print "Enter site source code:"
  print "1 PHP"
  print "2 ASP"
  print "3 CFM"
  print "4 JS"
  print "5 CGI"
  print "6 BRF"
  print "\nPress 1 and 'Enter key' for Select PHP\n"
  code=input("> ")
     
  if code==1:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in php:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("[/] The Game Over; Press Enter to Exit")
 
 
 
 
  if code==2:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in asp:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("The Game Over; Press Enter to Exit")
 
 
  if code==3:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in cfm:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("The Game Over; Press Enter to Exit")
 
 
  if code==4:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in js:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("The Game Over; Press Enter to Exit")
 
 
  if code==5:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in cgi:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("The Game Over; Press Enter to Exit")
 
 
  if code==6:
    print("\t [+] Scanning " + site + "...\n\n")
    for admin in brf:
      admin = admin.replace("\n","")
      admin = "/" + admin
      host = site + admin
      print ("\t [#] Checking " + host + "...")
      connection = httplib.HTTPConnection(site)
      connection.request("GET",admin)
      response = connection.getresponse()
      var2 = var2 + 1
      if response.status == 200:
        var1 = var1 + 1
        print "%s %s" % ( "\n\n>>>" + host, "Admin page found!")
        raw_input("Press enter to continue scanning.\n")
      elif response.status == 404:
        var2 = var2
      elif response.status == 302:
        print "%s %s" % ("\n>>>" + host, "Possible admin page (302 - Redirect)")
      else:
        print "%s %s %s" % (host, " Interesting response:", response.status)
      connection.close()
    print("\n\nCompleted \n")
    print var1, " Admin pages found"
    print var2, " total pages scanned"
    raw_input("The Game Over; Press Enter to Exit")
except (httplib.HTTPResponse, socket.error):
  print "\n\t[!] Session Cancelled; Error occured. Check internet settings"
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
  print "\n\t[!] Session cancelled"

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری