پرش به

 • تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
  تصویر

  بکاپ گرفتن از دیتابیس sql

  sql backup c#

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
  بدون پاسخ

  #1

  hosseinfara4

  این کد برای بکاپ گرفتن از دیتابیس فول هستش و اگر کس می خواد که از اکسپرس استفاده کنه کانکشنش را تغییر بده .

     try
              {
                  SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
                  save.Title = "لطفا مسیر اپ را مشخص کنید";
                  save.Filter = "BAK|*.bak";
                 
                      if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                      {
                          BasicTools dbobj = new BasicTools(".", "[dbname]");
                          dbobj.ExecuteNoneQuety("BACKUP DATABASE [ANBARDB] TO  DISK = N'" + save.FileName + "dbname.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT,  NAME = N'[dbname]-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10");


                      }
                  
                 
              }
              catch (Exception EX)
              {
                  MessageBox.Show(EX.Message);

   

              }


  • REX و Mafia_IR از این پست تشکر شده است

  همچنین به sql, backup, c# نیز برچسب خورده است

  0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

  0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی