پرچمداران

بیشترین امتیاز

 1. DeMoN

  DeMoN

  مدیر ارشد


  • امتیاز

   7,785

  • تعداد ارسال ها

   2,557


 2. kingdeface

  kingdeface

  مدير بازنشسته


  • امتیاز

   2,793

  • تعداد ارسال ها

   836


 3. abarestan

  abarestan

  مدير بخش


  • امتیاز

   2,573

  • تعداد ارسال ها

   543


 4. C0d3!Nj3ct!0n

  C0d3!Nj3ct!0n

  مديريت کل سايت


  • امتیاز

   2,423

  • تعداد ارسال ها

   513


 5. Dr.GrYpHoN

  Dr.GrYpHoN

  کاربر انجمن


  • امتیاز

   2,313

  • تعداد ارسال ها

   498


 6. REX

  REX

  مدیر سایت


  • امتیاز

   2,288

  • تعداد ارسال ها

   469


 7. proxy

  proxy

  عضو تیم دیفیس


  • امتیاز

   2,065

  • تعداد ارسال ها

   602


 8. alizombie

  alizombie

  مدير بخش


  • امتیاز

   2,063

  • تعداد ارسال ها

   304


بیشترین ارسال

 1. DeMoN

  DeMoN

  مدیر ارشد


  • امتیاز

   7,785

  • تعداد ارسال ها

   2,557


 2. kingdeface

  kingdeface

  مدير بازنشسته


  • امتیاز

   2,793

  • تعداد ارسال ها

   836


 3. proxy

  proxy

  عضو تیم دیفیس


  • امتیاز

   2,065

  • تعداد ارسال ها

   602


 4. abarestan

  abarestan

  مدير بخش


  • امتیاز

   2,573

  • تعداد ارسال ها

   543


 5. C0d3!Nj3ct!0n

  C0d3!Nj3ct!0n

  مديريت کل سايت


  • امتیاز

   2,423

  • تعداد ارسال ها

   513


 6. Dr.GrYpHoN

  Dr.GrYpHoN

  کاربر انجمن


  • امتیاز

   2,313

  • تعداد ارسال ها

   498


 7. 1TED

  1TED

  عضو تیم دیفیس


  • امتیاز

   1,895

  • تعداد ارسال ها

   476


 8. REX

  REX

  مدیر سایت


  • امتیاز

   2,288

  • تعداد ارسال ها

   469