رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

سورس کد بازی Snake با pygame


R3XCR4PY
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f695a4b584a42382e706e67.png.f6d6600dc76b64a0629b7f53934ccc97.png

نسخه پایتون مورد نیاز:‌  ۳

کتابخانه مورد نیاز:‌ pygame==1.9.6

سورس کد در پیست بین:‌  https://paste.ubuntu.ir/uoko

import pygame
import random
import time
from pygame import K_UP, K_DOWN, K_LEFT, K_RIGHT

def spawn_food():
  while True:
    gen_rnd = lambda x: random.randrange(1, (x//10))*10
    food = [gen_rnd(window_width), gen_rnd(window_height)]
    if food != snake_pos:
      return food

fps = 25

window_width = 720
window_height = 480

pygame.init()
pygame.display.set_caption("Snake Game")
game_window = pygame.display.set_mode((window_width, window_height))

black = (0, 0, 0)
white = (255, 255, 255)
red = (255, 0, 0)
green = (0, 255, 0)
KEYS = [K_UP, K_DOWN, K_RIGHT, K_LEFT]

fps_controller = pygame.time.Clock()

snake_pos = [100, 50]
snake_body = [[100, 50], [100-10, 50], [100-(2*10), 50]]

food_pos = spawn_food()
food_spawn = True

direction = K_RIGHT
change_to = direction

score = 0

def show_score(color, font, size, game_over=0):
  score_font = pygame.font.SysFont(font, size)
  score_surface = score_font.render(f"Score: {score}", True, color)
  score_rect = score_surface.get_rect()
  if not game_over:
    score_rect.midtop = (window_width/10, 15)
  else:
    score_rect.midtop = (window_width/2, window_height/1.25)
  game_window.blit(score_surface, score_rect)

def game_over():
  font = pygame.font.SysFont('times new roman', 90)
  game_over_surface = font.render("Game Over", True, red)
  game_over_rect = game_over_surface.get_rect()
  game_over_rect.midtop = (window_width/2, window_height/4)
  game_window.fill(black)
  game_window.blit(game_over_surface, game_over_rect)
  show_score(green, 'times new roman', 30, 1)
  pygame.display.flip()
  time.sleep(2)
  pygame.quit()
  exit(0)

while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      pygame.quit()
      exit(0)

    if event.type == pygame.KEYDOWN and event.key in KEYS:
      change_to = event.key

  if change_to == K_UP and direction != K_DOWN:
    direction = K_UP
  if change_to == K_DOWN and direction != K_UP:
    direction = K_DOWN
  if change_to == K_RIGHT and direction != K_LEFT:
    direction = K_RIGHT
  if change_to == K_LEFT and direction != K_RIGHT:
    direction = K_LEFT
  
  if direction == K_UP:
    snake_pos[1] -= 10
  if direction == K_DOWN:
    snake_pos[1] += 10
  if direction == K_RIGHT:
    snake_pos[0] += 10
  if direction == K_LEFT:
    snake_pos[0] -= 10

  snake_body.insert(0, list(snake_pos))
  if snake_pos == food_pos:
    score += 1
    food_spawn = False
  else:
    snake_body.pop()

  if not food_spawn:
    food_pos = spawn_food()
    food_spawn = True

  game_window.fill(white)

  for pos in snake_body[1:]:
    pygame.draw.rect(game_window, red, [pos[0], pos[1], 10, 10])
  pygame.draw.rect(game_window, (150,0,0), [snake_body[0][0], snake_body[0][1], 10, 10])

  pygame.draw.rect(game_window, green, [food_pos[0], food_pos[1], 10, 10])

  if snake_pos[0] < 0 or snake_pos[0] > window_width-10:
    game_over()
  if snake_pos[1] < 0 or snake_pos[1] > window_height-10:
    game_over()

  if snake_pos in snake_body[1:]:
    game_over()

  show_score(black, "consolas", 40)

  pygame.display.update()

  fps_controller.tick(fps)

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
 • اضافه کردن...