رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

R3XCR4PY
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

tag_finder.png.e15e60cd45ed336cc7d51838413b77c0.png

Tag Finder

نسخه پایتون مورد نیاز:   ۳

کتابخانه های مورد نیاز:  bs4, fake-useragent, requests, colorama

سورس کد در پیست بین:    https://paste.ubuntu.ir/wtii

کاربرد:  پیدا کردن تمام تگ های استفاده شده در یک صفحه + تعداد

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from fake_useragent import UserAgent
from colorama import Fore, Back

print(f"""{Fore.GREEN}
 ██████╗ ██╗  ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗██████╗ █████╗ ███╗ ██╗
██╔════╝ ██║  ██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██║██╔══██╗██╔══██╗████╗ ██║
██║ ██╗ ██║  ██║███████║██████╔╝██║ ██║██║██████╔╝███████║██╔██╗██║
██║ ╚██╗██║  ██║██╔══██║██╔══██╗██║ ██║██║██╔══██╗██╔══██║██║╚████║
╚██████╔╝╚██████╔╝██║ ██║██║ ██║██████╔╝██║██║ ██║██║ ██║██║ ╚███║
 ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══╝
{Back.RED}{Fore.LIGHTGREEN_EX}               Tag Finder               {Back.RESET}{Fore.RESET}
""")

ua = UserAgent()
headers = {'User-Agent': ua.random}
tags = "a,abbr,acronym,address,applet,area,article,aside,audio,b,base,basefont,bdi,bdo,big,blockquote,body,br,button,canvas,caption,center,cite,code,col,colgroup,data,datalist,dd,del,details,dfn,dialog,dir,div,dl,dt,em,embed,fieldset,figcaption,figure,font,footer,form,frame,frameset,h1,h2,h3,h4,h5,h6,head,header,hr,html,i,iframe,img,input,ins,kbd,label,legend,li,link,main,map,mark,meta,meter,nav,noframes,noscript,object,ol,optgroup,option,output,p,param,picture,pre,progress,q,rp,rt,ruby,s,samp,script,section,select,small,source,span,strike,strong,style,sub,summary,sup,svg,table,tbody,td,template,textarea,tfoot,th,thead,time,title,tr,track,tt,u,ul,var,video,wbr".split(",")

while True:
  try:
    url = input(f"{Fore.LIGHTYELLOW_EX}$ Please Enter URL: {Fore.LIGHTRED_EX}")

    if url.lower() == 'exit':
      exit()

    if "http" not in url and "https" not in url:
      url = f"http://{url}"

    page = requests.get(url, headers=headers).content

    soup = BeautifulSoup(page, 'lxml')

    tags_used = [(tag, len(soup.select(tag))) for tag in tags if len(soup.select(tag)) > 0]
    tags_used.sort(key=lambda x: x[1])
    tags_used = tags_used[::-1]

    [print(f"{Fore.GREEN}{k}{Fore.RESET}: {v}".rjust(25)) for k,v in tags_used]
    print()
  except KeyboardInterrupt:
    exit()
  except (requests.exceptions.MissingSchema, requests.exceptions.InvalidURL):
    print("--> Invalid URL")
  except requests.exceptions.ConnectionError:
    print("--> Connection Error")  
  except Exception as e:
    print(f"--> {e}")

tag_finder.py

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
 • اضافه کردن...