رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام به اعضای تیم گارد ایران 

 

آموزش  این نوع حملات Buffer Ower Flow رو از پایه تا پیدا کردن اسیب پذیری و نحوه استفادهاز اون رو براتون میذارم

 

کمو کسری باشه ببخشین یا بگین اضا فه کنم

 

با تشکراز همتون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درهم شکستن برنامه کاربردی یا سیستم عامل از طریق سرریز کردن پشته

 

سرریز شدن پشته می تواند منجر به مختل شدن یک برنامه کاربردی یاسیستم عامل شود. امروزه مکانیزم سرریز کردن پشته(بصورت عمدی و حساب شده)، یکی از روشهای مهلک و رایج حمله علیه ماشینهای آسیب پذیر محسوب میشود.
هربرنامه یا پروسه که در بخشی از کد خود از پشته یا بافر استفاده کرده باشد ممکن است در اثر سرریز شدن ، نا گاه مختل شود. نفوذ گر پروسه هایی را که به نحوی از پشته یا بافر استفاده کرده اند ولی برای سرریز شدن آن تمهیدی نیندیشیده اند، کشف می کند وآنهارا هدف قرار می دهد.متاسفانه برخی از سرویس دهنده های حساس شبکه، قبل از عرضه به دقت آزمایش نشده اند واگر یک رشته خاص وطولانی برای آنها ارسال شود،به ناگاه درهم شکسته می شود. زیرا سرریز شدن فضای بافر در آنها منجر به نقض حریم حافظه شده و روند اجرای آنها توسط سیستم عامل متوقف خواهد شد.
به عنوان مثال سرویس دهنده مشهور iis محصول شرکت مایکروسافت.
گونه بسیار پیچیده وخطرناکی از حمله به پشته آنست که نفوذگر بتواند پشته را بنحوی سرریز کند که پس از سرریز شدن ، کنترل اجرای آن برنامه یا پروسه را در اختیار بگیرد.
برای آشنایی با اصول این حملات وفراگیری راههای پیشگیری ومقابله ، ابتدا مقدمه ای درمورد پشته ارائه می کنیم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شته چیست ؟
پشته یک نوع ساختمان داده است که آیتم های داده در آن ذخیره می شود.دسترسی به آیتمها، مبتنی بر روش LIFO (Last In First Out ) است. یعنی در هر لحظه می توان به آخرین عنصر ذخیره شده در پشته دسترسی داشت. برای دسترسی به عناصر زیرین یک پشته،ابتدا باید عناصر روی آن ، از پشته خارج شوند.برای تجسم یک پشته ، سینی هایی را در نظر بگیرید که روی هم چیده شده اند. آخرین سینی که روی پشته سینی ها قرار گرفته اولین سینی خواهد بود که از روی آن برداشته می شود.برای دسترسی به سینی های زیرین ابتدا باید سینی های روی آن را بردارید.
اجزای سیستم عامل و همچنین برنامه های کاربردی ازپشته ، برای مقاصدی همانند فراخوانی توابع استفاده می کنند. در هنگامی که یک تابع فراخوانی می شود(Function Call ) اطلاعات بسیار حیاتی نظیر"آدرس برگشت تابع" ، "آرگومانهای ارسالی تابع" و "متغیر های محلی تابع" در فضای پشته ذخیره می شوند.( به عمل قرار دادن اطلاعات در بالای پشته عمل “push” گفته می شود.)هنگام باز گشت از یک تابع به برنامه اصلی ، آدرس محل بازگشت از پشته استخراج شده و نهایتا پشته به حالت اول خود برگشته و خالی می شود.(به عمل برداشتن اطلاعات از پشته اصطلا حا “pop” گفته می شود.)
به قطعه کدزیر دقت کنید

 

x0q8ohvw8kcz7aeoqt1u.jpg

وقتی اجرای این برنامه آغاز میشود، ابتدا اصلی ترین تابع برنامه یعنی Main() شروع به کار می نماید.
خطوط برنامه به طور متوالی اجرا می شوند و بنابراین در دومین مرحله از اجرا ، تابع Sample_function فراخوانی می شود.برای ورود به تابع Sample_function که در محل دیگری از حافظه قرار گرفته است ابتدا بایداطلاعاتی در پشته سیستم (یا برنامه) ذخیره شود تا در هنگام خروج از تابع آدرس بازگشت مشخص باشد و همچنین بتوان مقادیر ریجیستر هارا به حالت قبل از فراخوانی برگرداند.کطابق شکل زیر هنگام فراخوانی یک تابع، داده های زیر درون پشته ذخیره (push ) می شوند:

orjom31hqlecld17rof3.jpg

 

· ابتدا آرگومانهای ارسالی به تابع، (input arguments ) درون پشته قرار می گیرند.(درمثال قبل برای سادگی کار هیچگونه آرگومان ورودی برای تابع تعریف نشده است لذا چیزی برای ذخیره در پشته وجود ندارد)

· سپس آدرس از تابع، درون پشته ذخیره می شود.این آدرس، موقعیت اولین دستوری است که پس ازبازگشت از تابع باید اجرا شود.
· سپس اشاره گر فریم (frame pointer ) بر روی پشته قرار می گیرد.
· نهایتا فضایی بر روی پشته بمنظور ذخیر متغییر های محلی ، ایجاد می شود.
در مثال قبل یک متغیر محلی به نام buffer[10] تعریف شده که نیاز به تخصیص فضایی ده بایتی بر روی پشته دارد.در هنگام فرا خوانی تابع، این متغیر محلی ایجاد می شود و تا زمان بازگشت از تابع،فضای آن جهت پردازشهای محلی در اختیار تابع است.هنگام بازگشت از تابع تمام فضای ایجاد شده بر روی پشته آزاد می شود(popمی شود) و پشته به حالت قبل از فرا خوانی بر می گردد.(عمل آزاد سازی پشته فقط با تغییر مقدار اشاره گر پشته یعنی “stack pointer” انجام می شود) البته قبل از آن تمام رجیستر های پردازنده باید به حالت قبل از فرا خوانی تنظیم شوند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نکته==فضای متغیر های محلی که دربالای پشته تعریف می شود ، ممکن است نقطه بحران و فروپاشی آن برنامه باشد ! زیرا هرگونه تجاوز از حریم تعیین شده این فضا، در سرنوشت تابع از نظر چگونگی باز گشت یا عملکرد ، تاثیر مخرب خواهد گذاشت.

سوال اینجاست که این روال چه نقطه آسیب پذیری دارد که می تواند موردحمله یا سو استفاده قرار گیرد ؟؟
این سوال را بامطرح کردنیکسوال دیگر پاسخ می دهیم : چه اتفاقی می افتد اگر 10 لیتر آب رادر یک ظرف پنج لیتری بریزید؟؟؟؟ سرریز میشود !
نفوذگر می تواند به صورت عمدی در فضای بافر در نظر گرفته شده بر روی پشته ( که به منظور ذخیره متغیر های محلی ایجاد شده است ) داده هایی با حجم بزرگتر از ظرفیت ان قرار بدهد به گونه ای که حریم این فضا شکسته شده و فضای زیرین اینناحیه نیز با داده پر شود . چون این فضا شامل اطلاعات حیاتی برای برگشت از تابع است، لذا جهت روشن شدن قضیه به مثال زیر دقت کنید:

Void sample_function(char *string)
{
Char buffer[16];
Strcpy(buffer,string);
}
Void main()
{
Char big_buffer[256];
Int I;
For(i=1;i<255;i++)
Big_buffer[i]= ‘A’;
Sample_function(big_buffer);
} 

این برنامه ، مثال بارزی ازیک برنامه شکننده است و آزمایش آن برروی سیستم های متفاوت نشان می دهد که پساز اجراسریعا مختل شده و بصورت نا متعادل خاتمه می یابد (abnormally ended ) . دلیل درهم شکسته شدن این برنامه به شرح زیر است :
در تابع Sample_function یک فضای شانزده بایتی بهعنوان بافر محلی در نظر گرفته شده است . این فضا بصورت موقت بر روی پشته تعریف می شود. در برنامه اصلی یک بافر 256 بایتی تعریف و تماما با کاراکتر ‘A’ پر شده است در کل این فضای 256 بایتی که یک رشته ( string ) تلقی می شود هیچگونه کاراکتر ‘\0’ که در زبان c پایان رشته را تعین می کند نمی بینیم ! حال وقتی تابع Sample_function فراخوانی بشود ، تابع Strcpy تلاش می کند تا این رشته طولانی را درون فضای 16بایتی بافر محلی ، منتقل و کپی نماید.این تابع بسیار ضعیفعمل می کند زیراهیچگونه نظارتی بر روی اندازه ی رشته ندارد و به محض اجرا ، شروع به انتقال رشته ی مبداء که حداقل 256 بایت است بهدرون یک فضای 16 بایتی می کند و حتی از مرز 256 بایت نیز فراترمی رودو عمل انتقال را آنقدر ادامه می دهد تا به یک کاراکتر ‘\0’ برسد .
خبر بد : حریم پشته قطعا نقض شده و کاراکتر ‘A’ در فضای frame pointer,return pointer نوشته می شود و بالطبع مقادیر صحیح آنها از دست خواهد رفت.حال وقتی که کار تابع تمام شد، برای بازگشت به برنامه اصلی ، از آدرسی استفاده می شود کهکاملا غلط است و در نتیجه روند اجرا به مکانی نا معلوم و مبهم از حافظه منتقل خواهد شد و برنامه در هم خواهد شکست.
خبربسیار بد تر : اگر داده هایی که در فضای return pointerنوشته می شود دقیق تنظیم شده باشند ممکن است بتوان بازگشت از تابع را به یک نقطه دلخواه از حافظه هدایت کرد. نقطه ای که در آنجا کدهای اجرایی مورد نظر نفوذ گر منتظر اجراهستند!این کدهای اجرایی در قالب آرگومانهای ورودی به تابعارسال و در فضای پشته جای می گیرند. یعنی بخشی از داده ها که درفضای بافر محلی ذخیره شده اند داده های خام نیستند بلکه کدهای اجرائی ماشین (ودلخواه نفوذگر) هستند! بخش حساس قضیهآنجاست که باید مقدار return pointer با ظرافت تعین شود بگونه ای که پس از جا نشین شدن شدن داده ها در پشته ، به محل شروع کد های اجرای در پشته اشاره کند! به شکل زیر دقت کنید. با اجرای دستور return وباز گشت از تابع ، کد اجرایی دلخواه نفوذگر شروع خواهد شد

 

7zw0f90s7v8qgsmotxeh.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با این تو ضیح "مکانیزم حمله به پشته" و " دلیل در هم شکسته شدن" ( stack smashing/process crashing) آن به صورت زیر خلاصه کی شود :
نفوذگر به پروسه در حال اجرا داده هایی را ارسال می کند که اندازه ی آن بزرگتر از فضای بافر اختصاص داده شده است ، این داده ها می توانند کد های اجرایی ماشین باشند. بدلیل کمبود فضای بافر ، این داده ها حریم پشته را در هم شکسته و حتی اشاره گر بازگشت ازتابع را نیز بازنویسی می کنند. پس از اتمام تابع ، کنترل اجرا به محلی بر می گردد که اشاره گر بازگشت به آنجا اشاره میکند. اگر مقدار این اشارهگر آشغال باشد برنامه مختل شده و قفل میکند و اگر به مقدار دقیقی تنظیم شده باشد کنترل اجرا به محل مورد نظر نفوذگر منتقل خواهد شد.
مشکل سرریز شدن پشته از آنجای ناشی می شود که قبل ازانتقال داده ها به درون متغیر هایمحلی ، اندازه انها تطبیق داده نمی شود.
بسیاری از توابع کتابخانه ای در زبان c ، از این مشکل رنج می برند.
(مثل توابع strcpy() ، memcpy() ونظایر آنها)
حال اندکی بهاین نکته بپردازیم که چگونه نفوذگر میتواند کدهای ماشین راتولید وتنظیم کرده تا پس از سرریزشدن پشته ، کنترل اجرارا بدست بگیرد. در سیستم عامل یونیکس خطرناکترین کد اجرایی که نفوذگر می تواند از آن استفاده کندقطعه کدی است که برنامه " پوسته فرمان یا command shell " را فراخوانی واجرا می کند. اجرای چنین کدی راه را برای اجرای بقیه فرامین باز میکند. برای اینکار باید کد های اجرایی " تابع execve" که جزو توابع کتابخانه کتابخانه ای زبان c محسوب می شود ، تولید و اجرا شود. پس از اجرای این قطعه کد ، نفوذگر قادر است حملات دیگری را برنامه ریزی کند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در سیستم عامل windows NT/2000 ، نفوذگر اغلب سعی می کند کدهای اجرایی یک از DLL ه را جهت بدست گرفتن کنترل برنامه فراخوانی واجرا کند. DLL ها در عبارتی غیر دقیق ولی ساده ، برنامه های نسبتا کوچکی هستند که توسط برنامه های کاربردی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد وهر یکوظیفه ی خاصی دارند. یکیاز موثرترین DLL ها که می تواند برای اینگونهحملات مورد استفاده نفوذگر قرار بگیرد WININET.DLL است که با اجرای آن می توان اطلاعاتی را ازشبکه دریافت یا ارسال کرد.
موفقیت یا عدم موفقیت در این نوع حمله وابستگی شدید به نوع سیستم عامل ونوع پردازنده دارد.
بدلیل آنکه کدهای ماشین پردازنده ها متفاوت استبنابراین حمله به پشته در ماشین های x86 باحمله به پشته در ماشین های sun sparc ازلحاظ نوع کد ارسالی و روش ارسال فرق میکند. همچنین حمله به linux با حمله به windows بدلیل تفاوت در نوع فراخوانی توابع سیستمی ، کاملا متفاوت است.
سوء استفاده از از نقاطاسیب پذیر برنامه ها برایکسی که تابه حال بهاینمسئله فکر نکرده کمی غیر محتمل و بعید بهنظر می رسد ولیکن دقت داشته باشید که برنامه های امروزی در حجم بسیار وسیعی از فراخوانی تابع استفاده میکندد که متاسفانه بخش عظیمی از آنها هیچگونه کنترلی روی اندازهی دادههای ورودی نداشته وبصورت پیش فرض (وخوشبینانه) منتظر ورود داده با اندازه صحیح هستند.
بنابراین احتمال فروپاشی این برنامه ها وجود دارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دقیت کنید تفاوتی که برنامه های تحت شبکه با برنامه های معمولی (همانند مثال قبل) دارند در آن است که برنامه های معمولی ، داده های ورودی را از طریق پنجره ها یا آرگومانهای خط فرمان می گیرند در حالیکه برنامه های شبکه ، داده های ورودی را از طریق " پورت های باز " و از روی شبکه دریافت می کنند. بنابراین تلاش نفوذگر برای درهم شکستن پشته یک پروسه ی سرویس دهنده ، از راه دور نیز ممکن خواهد بود.
البته باید بپذیریم که ارسال کد های اجرایی برای پورتهای باز ( به منظور سرریز شدن پشته) به نحوی که کنترل اجرا در اختیار نفوذگر قرار بگیرد ، بسیار مشکل است . جزو یکی از پیچیده ترین مکانیزمهای حمله به شمار میرود. تا کنون نقاط ضعف سرویس دهنده های معروف و جهانی (مثل BIND/UNIX FTP/IIS و..) کشف شده و کد های لازم جهت در اختیار قرار گرفتن کنترل کامل آنها معرفی شده است. به این کد ها اصطلاحا “کدهای exploit " گفته می شود. ارسال داده برای پورتهای باز، فقط به منظور درهم شکستن برنامه سرویس دهنده احتمال موفقیت بالاتری دارد.
Exploit code
کد های که با ارسال آنها به یک پروسه سرویس دهنده ، ان را مختل کرده و در هم می شکند و کنترل ان را در اختیار نفوذگر قرار می دهد ، اصطلاحا Exploit code نام دارد. برنامه های مستقلی که این کد هارا ارسال می کنند ، برنامه های Exploit نامیده می شوند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 پیدا کردن نقاط آسیب پذیر

نفوذگر از کجا متوجه می شود که یک برنامه یا پروسه دارای نقطه ضعف  است و پشته آن استعداد سرریز شدن دارد ،تا ان را هدف بگیرد؟

·         آسیب پذیر ترین برنامه ها ،آنهایی هستند که مد برنامه آنها در اختیار نفوذگر است. اوبا یک نگاه کلی به توابعب که ورودی/خروجی آنها از طریق سوکت و پورت باز انجام می شود وهمچنین بررسی توابع بکار گرفته شده دراین برنامه ها می تواند آسیب پذیر بودن برنامه پی برد.

استفاده تز توابع زیر در زبان c  ، برنامه را بشدت آسیب پذیر می کند:

·         Fgets

·         Gets

·         Getws

·         Memcpy

·         Memmove

·         Scanf

·         Sprint

·         Strcat

·         Strncpy

·         …….

·         اگر نفوذگر ، کدبرنامه مورد نظرش را در اختیار نداشته باشد، می تواند با استفاده از یک debugger هدفش را تعقیب کند

·         استفاده از debugger نتیجه ای نداشت ، پیدا کردن نقطه ضعف برنامه از طریق سعی و خطا انجام می شود. بدینمعنا که نفوذگر یک نسخه از برنامه ای را که قرار است در یک ماشین راه دور مورد حمله قرار بگیرد، در آزمایشگاه اجرا می کند.سپس با پورتهای باز آن یک اتصال برقرار ورشته های طولانی داده ومتفاوت برای آن ارسال می نماید.این کار هزاران بار تکرار می شود تا بالاخره برنامه با یکی از این رشته ها مختل شده و درهم بشکند.

گروه eEye Security برنامه سرویس دهنده Microsoft IIS را که یک سرویس دهنده وب محسوب می شود موردبمباران داده های طولانی قرار دادند. بعد از یک ساعت برنامه IIS با بجا گذاشتن پیغام " نقض حریم حافظه"  وگزارشی از محتوای رجیستر ها بصورت زیر درهم شکست شد:

EAX=00F7FCC8                                       EBX=00F41130
ECX=41414141                                       EDX=77F9485A
ESI=00F7FCC0                                             EDI=00F7FCC0
EIP=41414141                                             ESP=00F4106C
EBP=00F4108C                                       EFL=00000246

به مقادیر هیچکدام از رجیستر ها بغیر از رجیستر EIP کاری نداشته باشید به طور طبیعی محتوی رجیستر EIP آدرس دستور العملی در حافظه است که بایداجراشود. محتوای رجیستر EIP مقدار 41414141(hex) یعنی ‘AAAA’ گزارش شده است یعنی دقیقا مشابه با حمله ای که برنامه ساده مثال ، در ابتدای این بخش شده است. براساس نتیجه ای که گروه eEye از این حمله گرفتند حمله بعدی را بگونه ای ترتیب داد تا کنترل اجرابه  command shell منتقل شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده