رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

Hacker News


R3XCR4PY
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

logo.jpg.214c8eefc24b02a1cd4032c98d3b6a18.jpg

هکر نیوز را در ترمینال خود بخوانید!

 

نحوه استفاده:

python3 hackernews.py

python3 hackernews.py {page_number}

 

سورس کد:

#!/usr/bin/python3

from bs4 import BeautifulSoup
import requests
from colorama import Back, Fore
import sys
import os
import time

os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

BOLD = '\033[1m'
RESET = '\033[0m'

print(f"""
{BOLD}{Fore.LIGHTRED_EX}
██╗ ██╗ █████╗ ██████╗██╗ ██╗███████╗██████╗   ███╗  ██╗███████╗██╗  ██╗███████╗
██║ ██║██╔══██╗██╔════╝██║ ██╔╝██╔════╝██╔══██╗  ████╗ ██║██╔════╝██║  ██║██╔════╝
███████║███████║██║   █████╔╝ █████╗ ██████╔╝  ██╔██╗ ██║█████╗ ██║ █╗ ██║███████╗
██╔══██║██╔══██║██║   ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗  ██║╚██╗██║██╔══╝ ██║███╗██║╚════██║
██║ ██║██║ ██║╚██████╗██║ ██╗███████╗██║ ██║  ██║ ╚████║███████╗╚███╔███╔╝███████║
╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ ╚═══╝╚══════╝ ╚══╝╚══╝ ╚══════╝
{RESET}{Fore.RESET}""")

try:
  pagen = int(sys.argv[1])
except:
  pagen = 1

url = f"https://news.ycombinator.com/news?p={pagen}"
page = requests.get(url).content
soup = BeautifulSoup(page, 'lxml')

news = []

for item in soup.select(".itemlist .athing"):
  item_id = item['id']
  rank = item.select(".rank")[0].string
  storytitle = item.select("a.storylink")[0].string
  sitestr = f"({item.select('.sitestr')[0].string})"if item.select(".sitestr") else ""
  storylink = item.select("a.storylink")[0]['href'] if sitestr else ""
  subtext = item.find_next_sibling()
  try:
    score = subtext.select(".score")[0].string
  except:
    score = ""
  age = subtext.select(".age")[0].string
  comments = subtext.select("a")[-1].string
  comments = comments if "comment" in comments else ""

  news.append({
    'index': rank,
    'id': item_id,
    'title': storytitle,
    'link': storylink,
    'site': sitestr,
    'score': score,
    'age': age,
    'comments': comments
  })

for i in news:
  for c in f"{BOLD}{Fore.LIGHTBLUE_EX}{i['index']}{Fore.GREEN}{i['title']}{RESET}{Fore.RESET} {Fore.LIGHTYELLOW_EX}{i['site']}{Fore.RESET}":
    print(c, end="", flush=True)
    time.sleep(0.04)
  print()

  if i['link']: print(i['link'])
  print(f"{Fore.LIGHTRED_EX}{i['score']}\t{i['age']}\t{i['comments']}{Fore.RESET}")
  print(f"{Fore.MAGENTA}https://news.ycombinator.com/item?id={i['id']}{Fore.RESET}")
  print()
  time.sleep(0.2)

requirements.txthackernews.py

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
 • اضافه کردن...